Palvelut

Arkkitehdit Kontukoski Oy on täyden palvelun arkkitehtitoimisto. Rakennussuunnittelun lisäksi teemme kaupunkisuunnittelua, maisema- ja sisustussuunnittelua sekä hankkeiden esisuunnittelua. Pääosa suunnittelukohteistamme on julkisen rakentamisen ja palvelujen uudis- ja korjausrakennuskohteita. Erikoisosaamistamme on uusien rakennusten ja toimintojen sovittaminen vanhaan rakennusympäristöön sekä tietomallipohjainen suunnittelu. Asiakkainamme on muun muassa kaupunkeja ja rakennusliikkeitä.

Toimisto edustaa nuorekasta suunnittelunäkemystä, mutta omaa samalla ammattitaitoa ja kokemusta, jonka se on hankkinut kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja suunnittelussa käyttäjälähtöisten, aidosti uusien ratkaisumallien etsimiseen.

Yrityksemme pääsuunnittelijalla on korkeimman vaativuusluokan pääsuunnittelijan pätevyys sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen osalta. Yrityksen osaamista täydennetään jatkuvasti seuraamalla tiiviisti alan kehitystä, hankkimalla palautetta asiakkailta ja osallistumalla koulutuksiin. Toimintaa kehitetään merkittävästi myös osallistumalla suunnittelukilpailuihin.

Arkkitehdit Kontukoski Oy:n suunnitteluideologiana on yhdessä asiakkaan kanssa etsiä asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttävä ratkaisu, joka on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, ympäristöarvot huomioonottava ja teknisesti kestävä. Työmme perustana on vahva suunnittelun ja projektinhallinnan osaaminen, pysyminen sovituissa aikatauluissa sekä korkeatasoinen tietotekniikan hyödyntäminen.

Voit tutustua suunnittelukohteisiimme tarkemmin TÄSTÄ.

  • Rakennussuunnittelu, uudisrakennukset

  • Rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen

  • Hankesuunnittelu

  • Sisustussuunnittelu

  • Mallintaminen, visualisointi

  • Tietomallit, tietomallikoordinointi

Suunnittelukohteitamme

- - -
/Posted by: kontukoski

Tammelan kortteli

Sijainti Tampere

Osoite Tammelan puistokatu 31-33, Tammelankatu 13, Vellamonkatu 16, Itsenäisyydenkatu 11, 13, 15, 17

Vuosi 2013-2015

Vaihe Valmistunut

Laajuus 45.000 brm2

Tilaaja Tampereen kaupungin Keskustahanke