CoTHREE-tutkimushanke

Sijainti Alajärvi

Vuosi 2013–2014

Vaihe Valmistunut

Share Project :


Arkkitehdit Kontukoski Oy oli mukana TEKES-rahoitteisessa tutkimushankkeessa CoTHREE – Osallistava suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumisympäristötarpeiden kartoittamisessa. Hankkeessa selvitettiin työuran jälkeiseen elämänvaiheeseen siirtyneiden ihmisten asumisympäristöön liittyviä toiveita ja tarpeita. Tavoitteena oli luoda ja testata tiedonhankintamenetelmää, jossa käyttäjien ja suunnittelijoiden välistä vuorovaikutusta tapahtuu koko suunnitteluprosessin ajan. Tiedonhankinta toteutettiin vaiheittain kolmessa työpajassa, joissa lähtökohtana oli tuottaa monipuolista tietoa käyttäjäryhmän asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista. Käyttäjät ja suunnittelijat laativat yhdessä alue- ja tilasuunnitelmia, jotka toteutettiin kaavoitus- ja käyttösuunnitteluvaiheessa olevalle alueelle Alajärvellä. Tilasuunnitelmat mallinnettiin 3D-muotoon ja niitä tarkasteltiin CAVE-virtuaalitilassa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. CoTHREE-hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Yritysyhteistyökumppaneina toimivat Arkkitehdit Kontukoski Oy, CC-M arkkitehdit Oy, Lakea Oy, Lemminkäinen kodit Oy, Asuntorakentamisen tukisäätiön Suomen laatuasunnot Oy sekä Sevas Oy.