Laikunlava

Sijainti Tampere

Osoite Kirjastonpuisto

Vuosi 2012

Vaihe Valmistunut

Laajuus 100 brm2

Tilaaja Tampereen kaupunki

Share Project :


Kutsukilpailun voittoon perustuva työ, jossa Tampereen vanhan kirjastotalon puistoon sijoitettiin uusi esiintymislava pukeutumistiloineen. Kirjastonpuisto on osa Tammerkosken kansallismaisemaa ja esiintymislavan rakennuspaikkaa ympäröivät mm. Frenckellin tehdasrakennukset, vanha kirkko, vanha kirjastotalo ja Tampereen Teatteri.

Esiintymislavan rakennuspaikan kohdalla on muinaisjäännösalue. Paikalla on sijainnut keskiaikainen kauppapaikka sekä myöhemmällä ajalla teollisia rakennuksia. Alueella on suoritettu Museoviraston ja Maakuntamuseon toimesta laajat kaivaukset ennen rakennustöiden aloittamista.

Lavan teatterinäyttämön kaltainen rakenne mahdollistaa tilan muunneltavuuden erilaisia esiintymistilaisuuksia varten. Geometrialtaan vaativan rakenteen arkkitehtisuunnitelmat on laadittu yksityiskohtaisesti 3D-mallintaen. Arkkitehtimalli muunnettiin rakenne-, valaistus- ja akustiseksi malliksi. Näistä malleista on laadittu rakennerasitusanalyysi, valaistusanalyysi ja akustinen analyysi, joiden mukaan suunnittelumallia on muokattu. Valokuvat: Tuomas Uusheimo