Tammelan kortteli

Sijainti Tampere

Osoite Tammelan puistokatu 31-33, Tammelankatu 13, Vellamonkatu 16, Itsenäisyydenkatu 11, 13, 15, 17

Vuosi 2013-2015

Vaihe Valmistunut

Laajuus 45.000 brm2

Tilaaja Tampereen kaupungin Keskustahanke

Share Project :


Tammelan korttelisuunnitelma on osa Tampereen keskustan kehittämishanketta, jossa täydennysrakentaminen sekä lähiympäristön ja kaupunkikuvan laatu ovat keskeisiä kehittämisen kohteita. Suunnitelmassa ideoitiin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, esitettiin ratkaisuja korttelipihojen, katuympäristöjen ja muun lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen sekä pohdittiin samalla laajemmin Tammelan kaupunginosaidentiteettiä. Korttelisuunnitelmien avulla on tarkoitus voimistaa keskustelua alueiden rakennussuunnitelmista. Arkkitehdit Kontukoski Oy vastasi korttelien 284 ja 287 suunnittelusta. Käyttäjälähtöisyys toteutui suunnitteluprosessissa siten, että taloyhtiöiden ja kiinteistöjen edustajat osallistuivat yhdessä suunnittelijoiden kanssa korttelityöpajoihin. Täydennysrakentaminen koettiin mahdollisuutena monipuolistaa alueen asukkaiden ikärakennetta sekä saada taloudellista tukea taloyhtiöiden tuleviin korjauksiin. Korttelin suunnittelussa pääosa täydennysrakentamisesta on sijoitettu korttelin ulkoreunoille tukemaan kaupunkimaista katutilaa sekä suojaamaan korttelin sisäosan viherpihoja. Suunnitelmassa kaikki korttelin pysäköintipaikat on sijoitettu korttelin alle, jolloin viherpihojen määrää leikki- ja oleskelualueineen on voitu lisätä.